Warning: Creating default object from empty value in /home/ki295283/odzivnahiv.si/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Timeline items | Odziv na HIV
 • Delovni sklop
  • 1. Upravljanje Več Manj
   • 1.1. Uvodno srečanje
   • 1.2. Projektni odbor
   • 1.3. Delovne skupine
   • 1.4. Zaključno srečanje
   • 1.5. Evalvacija
   • 1.6. Administracija
  • 2.1. Obveščanje javnosti
  • 2.2. Preventivna kampanja
  • 3. Testiranje v skupnosti Več Manj
   • 3.1. Izobraževanje ekipe
   • 3.2. Testiranje - društvo
   • 3.3. Testiranje - klubi
   • 3.4. Testiranje - regije
   • 3.5. Laboratorij
   • 3.6. Podelitev izvidov
   • 3.7. Promocija na spletu
   • 3.8. Trajnostni model
   • 3.9. Evalvacija
  • 4. Preventiva na terenu Več Manj
   • 4.1. Zemljevid
   • 4.2. Izobraževanje
   • 4.3. Terenske strategije
   • 4.4. Protokol
   • 4.5. Terensko delo
   • 4.6. Evalvacija
  • 5. Svetovanje in podpora Več Manj
   • 5.1. Svetovanje o preventivi
   • 5.2. Podpora po diagnozi
   • 5.3. Podporne skupine
   • 5.4. PEP telefon
   • 5.5. Evalvacija
  • 6a. Raziskovanje Več Manj
   • 6.1. Vprašalniki kruzing
   • 6.2. Intervjuji HIV-
  • 6b. Izobraževanje Več Manj
   • 6.3. Izobraževanje MSM
   • 6.4. Izobraževanje prostovoljcev
   • 6.5. Izobraževanje zdr. delavcev
   • 6.6. Študijski obisk na Norveškem
   • 6.7. Obisk Norvežanov
   • 6.8. Zaključni simpozij
 • Partner
  • DIC Legebitra
  • ŠKUC
  • IMI
  • DIH
  • UKC
  • Gay and Lesbian Health Norway
 • Tip
  • Slika
  • Video
  • Rezultat

Legebitra gosti mednarodno konferenco projekta Euro HIV EDAT

DIC Legebitra | Slika
P
N

Pripravljanje razpisne dokumentacije

Oddaja prijave projekta

Priprava oddaje zaključene prijave projekta

Načrt izvajanja projekta

Dokumentacija projekta pri nosilcu projekta Odziv na hiv

Izvajanje dejavnosti za informiranje javnosti o projektu in NFM

Začetna novinarska konferenca projekta Odziv na hiv

Govor prof. dr. Miroslava Petrovca, predstojnika IMI MF UL, na začetni novinarski konferenci

Medijski odziv na začetno novinarsko konferenco

Splošno preventivno svetovanje

Izvajanje splošnega preventivnega svetovanja na mobilnih aplikacijah

Svetovanje in podpora v številkah

Sestanek projektnega odbora ob obisku partnerjev iz Norveške

Srečanje na Ministrstvu za zdravje ob obisku predstavnikov iz Norveške

Srečanje predstavnikov Helseutvalget z Janjo Križman (MZRS)

Ogled poteka testiranja v testirni točki Trubarjeva (DIC Legebitra)

Ogled prostorov testirne točke v skupnosti na Trubarjevi

Ogled prostorov IMI ob obisku predstavnikov Helseutvalget

Ogled prostorov IMI ob obisku predstavnikov Helseutvalget

Ogled prostorov IMI ob obisku predstavnikov Helseutvalget

Ogled prostorov IMI ob obisku predstavnikov Helseutvalget

Strokovni posvet “Preseganje stigme in predsodkov na vseh ravneh zdravstvene obravnave MSM in oseb s hivom” ter “Smernice za novo strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s hiv”

Predavanje Mihe Lobnika na strokovnem posvetu

Predavanje Rolfa M. Angeltvedta na strokovnem posvetu

Ralf König: Super paradiž

Izvajanje terenske raziskave med MSM na kruzing mestih

Distribucija knjige Super Paradiž na Paradi ponosa 2015

Distribucija knjige Super Paradiž na Paradi ponosa 2015

Koncipiranje in vzpostavitev sistema kriznega svetovanja

Krizno svetovanje in dostop do PEP-a

Testiranje v skupnosti v regijah – Koper

Distribucija preventivnih publikacij in kondomov na terenu v Strunjanu

Zalaganje točke druženja MSM s preventivnimi zloženkami s kondomi in lubrikanti

Omogočanje dostopa do preventivnih zloženk s kondomi in lubrikanti na točki druženja MSM

Študijski obisk nevladnih organizacij iz partnerstva na Norveškem

Sprejem pri Gay Lesbian Health Norway (Helseutvalget)

Seznanitev z delovnim programom študijskega obiska

Obisk organizacije LLH Norway (National Association for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People Norway)

Nagovor in predstavitev Barda Nylunda, predsednika LLH Norway

Obisk preventivne aktivnosti na terenu v okolici Osla

Predstavitev preventivnih aktivnosti na terenu v naravi

Potek distribucije kondomov na terenu v naravi

Fiksni distributor kondomov v obliki ptičje hišice na terenu v naravi

Polnjenje distributorja kondomov

Obisk kruzinga na terenu v mestnem središču

Obisk kruzinga na terenu v savni

Ogled prostorov savne Hercules v Oslu

Način distribucije kondomov na terenu v savni

Predstavitev poteka in načina testiranja na terenu v savni

Obisk Norveškega direktorata za zdravje

Predstavitev modela financiranja organizacij, ki delujejo na področju hiv preventive

Predstavitev izvajanja testiranja v skupnosti v Helseutvalget check-pointu

Potek hitrega testa v Helseutvalget check-pointu

Odvzem krvi na hitrem testu v Helseutvalget check-pointu

Takojšen rezultat hitrega testa v Helseutvalget check-pointu

Pričetek izvajanja kvalitativne študije spolnega vedenja hiv negativnih MSM

Prihod na testiranje v skupnosti na Testirno točko na Trubarjevi

Prihod na testiranje v skupnosti na Testirno točko na Trubarjevi

Sprejem na testiranje v skupnosti na Testirni točki na Trubarjevi

Izpolnjevanje vprašalnikov pred testiranjem v skupnosti

Čakalnica v Testirni točki na Trubarjevi

Prostovoljna vključitev v raziskavo Euro HIV EDAT

Pogovor s svetovalcem pred testiranjem

Odvzem krvi na testiranju v skupnosti

Odvzem oralnega brisa pri testiranju na gonorejo

Samoodvzem analnega brisa pri testiranju na gonorejo

Zaključek testiranja in vabilo k prevzemu rezultatov

Vmesno poročanje in evalvacija

Testiranje na terenu v Celju

Testirni prostor v Celju

Distribucija materialov na testirnih dogodkih

Priloga katalogu Festivala gejevskega in lezbičnega filma

Dr. Boštjan Mlakar: 70 odtenkov mavrične ali Brez nagobčnika o seksu

Prestavitev knjige 70 odtenkov mavrične ali Brez nagobčnika o seksu

Zaključek kvalitativne študije spolnega vedenja hiv negativnih MSM

Zaključni simpozij Izzivi sodobne preventive in podpore osebam, ki živijo s hivom

Obisk ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc

Otvoritev simpozija s strani ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc

Miha Lobnik, vodja projekta, na simpoziju

Nagovor Nine Seljak, vodje Nacionalne kontaktne točke za izvajanje finančnih mehanizmov v Sloveniji

Nagovor dr. Janeza Tomažiča iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Predavanje Rolfa M. Angeltvedta iz Helseutvalget Norway

Dr. Mario Poljak o pomenu testiranja na hiv in ostale SPO v skupnosti

Lovro Centrih o informacijski kampanji in pomenu komuniciranja

Predstavitev dobre prakse z Walterjem Heidkampom: hiv preventiva in podpora osebam, ki živijo s hivom na Norveškem

Predstavitev raziskave “Spolno vedenje hiv negativnih MSM v Sloveniji”

Predstavitev raziskave “Potrebe MSM na kruzing mestih v Sloveniji”

Mitja Ćosić, koordinator podpore in zagovorništva za osebe, ki živijo s hivom pri DIC Legebitra: predstavitev programa BUDDY

Okrogla miza “Projekt Odziv na HIV je končan – kam in kako naprej?”

Sestanek projektnega odbora

Predavanja za študente medicine

Izobraževanje za specializante in specializantke medicine

Izobraževanje za študentke in študente zdravstvene nege

Druženje ob zaključku projekta

Predstavitev informacijske kampanje KAJiščeš.si

Materiali na dogodku predstavitve informacijske kampanje

Zaključna novinarska konferenca projekta

Nadaljevanje testiranja v skupnosti in ostalih aktivnosti projekta Odziv na hiv

Legebitra gosti mednarodno konferenco projekta Euro HIV EDAT